Statistika

Uživatelé

Celkem soutěžících: 121
Počet soutěžících, kteří vyřešili aspoň 1 úlohu: 91
Počet soutěžících zařazených do slosování: 55
Nejvyšší počet bodů: 80

Úlohy

Celkem publikovaných úloh: 15
Maximální počet bodů za publikované úlohy: 80
Doporučujeme sledovat sekci aktuality a dále NEWS, kde budou zveřejňovány informace vztahující se k soutěži.
Copyright 2008, Pavel Vondruška ml. Dotazy