(1/3)

Počet bodů: 1
ZIJUCUROPODW ZESW ZTAVYBAZW ZYTADW ZHCYLERMYVW ZURUASONIDW ZISPELJENW ZECARPW ZUORETKW ZMESJW ZANW ZOTOTW ZAMETW ZLTECW ZEJW ZGNIXW ZUXW ZRETEPW ZJW ZYKCIVOKAMW ZAW ZLOPSW ZSW ZMEVZANW ZYRATNEMELPPUSW ZNOITAMROFNIW ZROFW ZAW ZWENW ZNAISPOTARECW ZRUASONIDW ZMORFW ZEHTW ZREWOLW ZSUOECATERCW ZFOW ZANIHCW ZEDZW ZKAPW ZIJUCUROPODW ZESW ZTAVIDOPW ZMISVEDERPW ZANW ZUOVOTADW ZURUTKURTSW ZARUASONIDW ZSPOTARECOTPELW ZSILICARGW ZETICRUW ZSAVW ZOTATW ZATADW ZUOMJUAZW ZAW ZUODUBW ZESW ZMAVW ZVW ZISLADW ZISAVW ZEKCEDEVW ZICARPW ZTIDOHW ZECARPW ZEJW ZOTSACW ZANAVOTICW ZMISORPW ZETJEZAHCYVW ZZW ZULANIGIROW ZETANZOPW ZJEJW ZELDOPW ZOHOTW ZEZW ZEJW ZEVW ZUTAMROFW ZCODW ZSIERW

Pro zadání správné odpovědi musíte být přihlášeni. Nový řešitel se musí nejprve registrovat.

Doporučujeme sledovat sekci aktuality a dále NEWS, kde budou zveřejňovány informace vztahující se k soutěži.
Copyright 2008, Pavel Vondruška ml. Dotazy