(1/4)

Počet bodů: 2
-..-*A...*A.--*A--*A---.*A-*A-...*A.*A-*A*A---*A-*A*A-..-*A...*A..--*A...*A-.-*A.-*A-*A*A..*A-*A..--*A--*A*A--*A.-*A..--*A-*A-.-*A-.*A.*A.-..*A*A.-.*A.*A-*A-.-*A-*A*A.-*A-.*A-...*A.--*A-*A.*A-*A*A---.*A*A-..-*A-.-*A-.*A---.*A--*A.--*A-*A-.--*A.-*A-*A*A-.-*A--.*A.---*A-.-*A--*A.-.-*A-*A*A.-.-*A-.-*A.-..*A-..-*A.*A...*A.-*A-*A-..*A---*A*A...*A.*A-*A---.*A-.-*A.*A-*A*A.-*A-*A.-.*A.*A-*A-.-*A.-..*A*A..--*A*A-..-*A-.-*A--*A---*A-..-*A-*A---.*A.-.*A--.*A*A-.*A*A---.*A.-..*A.---*A-*A-.-*A.*A-*A*A---.*A----*A...*A.--*A.-*A.-..*A*A--*A.-*A..--*A-*A-.-*A-.*A.*A*A---.*A-*A-.-*A--*A..*A*A..--*A-*A*A---*A.-*A-.*A.--*A.-*A...*A*A.-*A-.*A-...*A.--*A-*A.*A-*A*A.*A-*A.-*A*A-..-*A-.-*A-.*A---.*A.-..*A*A..--*A-.*A-..-*A--*A---*A.*A-*A*A---*A--*A*A.-.*A...*A.--*A*A-.*A.-.*A.-.-*A-*A*A-..-*A...*A-..-*A--*A---*A...*A---.*A-.*A.-*A-*A*A---.*A*A--*A.-*A..--*A-*A-.-*A-.*A.*A--.*A*A-.-*A-*A--*A---*A*A*A

Pro zadání správné odpovědi musíte být přihlášeni. Nový řešitel se musí nejprve registrovat.

Doporučujeme sledovat sekci aktuality a dále NEWS, kde budou zveřejňovány informace vztahující se k soutěži.
Copyright 2008, Pavel Vondruška ml. Dotazy